หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

gov1

ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล

ชื่อ นามสกุล  ​      ​ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล

วัน เดือน ปีเกิด     ​15 กรกฎาคม 2490

gov1

2495 - 2507

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

2511

ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2513

MBA (International Business), Wharton School, University of Pennsylvania

2532

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

2545

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546

เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มิ.ย. 2514 - ธ.ค. 2533

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ตำแหน่งล่าสุด - กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ธ.ค. 2533 - ก.พ. 2534

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ)

ก.ค. 2534 - เม.ย. 2535 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (รัฐบาล นายอานันท์ ปันยารชุน)

เม.ย. 2535 - มิ.ย. 2535

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (รัฐบาล พลเอกสุจินดา คราประยูร)

มิ.ย. 2535 - ต.ค. 2535

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (รัฐบาล นายอานันท์ ปันยารชุน)

ต.ค. 2536 - 31 พ.ค. 2544

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

2 ธ.ค. 2540 - 7 เม.ย. 2546

ประธานกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

31 พ.ค. 2544 - 6 ต.ค. 2549

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

8 ต.ค. 2549 - 28 ก.พ. 2550

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ชื่อ        ม.ร.ว. ปรีดิยาธร  เทวกุล

วันเกิด    15 กรกฎาคม 2490

คู่สมรส   นางประภาพรรณ  เทวกุล ณ อยุธยา

นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2529 - 2531)

ประธานชมรมฟอร์เร็กซ์แห่งประเทศไทย (2528 - 2529)

วุฒิสมาชิกปี 2535 - 2536

กรรมการสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (มี.ค.2544 - ส.ค.2547)

กรรมการและเลขานุการ  มูลนิธิอาจารย์ป๋วย

ประธานกรรมการ  สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์

กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการ The Board of Governors of Asian Institute of Management

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

มหาวชิรมงกุฎ

ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ