นายกำจร สถิรกุล

gov1

​​​​​นายกำจร สถิรกุล

ชื่อ นามสกุล  ​      ​​​​​นายกำจร สถิรกุล

วัน เดือน ปีเกิด     10 สิงหาคม 2476

gov1

2498

ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา

ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา

17 ต.ค. 2528

ปริญญาบัตร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27

14 ก.ย. 2527 - 5 มี.ค. 2533

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

2515

ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกในสภานิติบัญญัติ

2517

ได้รับเลือกเป็นสมาชิกในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2506 - 2527

เป็นกรรมการในคณะกรรมการพิกัดอัตราศุลกากร

2520

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการปิโตรเลียมภายใต้ พ.ร.บ. การปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

2522

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

2524

ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

2525

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทการบินไทย จำกัด

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของธนาคารแห่งประเทศไทย​​​

ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย​​​

22 เม.ย. 2528

ได้รับแต่งตั้งเป็นวุฒิสมาชิก

8-11 ต.ค. 2528

ประชุมสภาผู้ว่าการฯ ประจำปี 2528 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในฐานะผู้ว่าการของประเทศไทยในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ สมาชิกกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฯ และกรรมการสมทบในคณะกรรมการชั่วคราว

2503 - 2525

รองอธิบดี กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

2525 - ​13 ก.ย. 2527

ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง