นายเล้ง ศรีสมวงศ์

gov1

​นายเล้ง ศรีสมวงศ์

ชื่อ นามสกุล  ​      ​นายเล้ง ศรีสมวงศ์​

วัน เดือน ปีเกิด     5 กันยายน พ.ศ. 2443​

gov1

2460

มัธยมปีที่ 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

2462

ประโยคมัธยมครู

2469

ปริญญาตรีทางพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Liverpool ประเทศอังกฤษ

25 มี.ค. 2482 - 31 ม.ค. 2484

รองผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารชาติไทย

​25 พ.ย. 2490 - 2 ก.ย. 2491

ผู้ว่าการ

3 ธ.ค. 2491 - 3 ส.ค. 2492

ผู้ว่าการ

2464

ครูประจำชั้นโรงเรียนเทพศิรินทร์

2469

ประจำกองอำนวยการเดินรถ กรมรถไฟ

2470

สารวัตรตรวจการเดินรถแขวงชุมพร กรมรถไฟ

2475

​ผู้จัดการพาณิชย์ ฝ่ายการเดินรถ กรมรถไฟ

2477

เลขานุการกรมพาณิชย์ 

2479

ข้าหลวงพาณิชย์สิงคโปร์

2481

หัวหน้ากองประมวลบัญชี กรมบัญชีกลาง

2484

ผู้ช่วยอธิบดีกรมบัญชีกลาง

2487

ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

2488

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

2488

รัฐมน​ตรีว่าการกระทรวงการคลัง