นายนุกูล ประจวบเหมาะ

gov1

นายนุกูล ประจวบเหมาะ

ชื่อ นามสกุล  ​      นายนุกูล ประจวบเหมาะ​​​​

วัน เดือน ปีเกิด     25 กรกฎาคม พ.ศ. 2472

gov1

2490

มัธยมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

2495

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเมลเบอร์น ประเทศออสเตรเลีย

2499

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยยอร์จ วอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

1 พ.ย. 2522 - 13 ก.ย. 2527

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้าราชการกระทรวงการคลัง

รองอธิบดีกรมทางหลวง

ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง

อธิบดีกรมธนารักษ์

อธิบดีกรมสรรพากร

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามกลการ จำกัด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม