.

รางวัล

อดีต ผธ. วรพร ตั้งสง่าศักดิ์ศรี ได้รับรางวัล Leadership Excellence Award

วันที่ 6 มี.ค. 67 อดีต ผธ. วรพร ตั้งสง่าศักดิ์ศรี ได้รับรางวัล Leadership Excellence Award จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะอดีตผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ที่เคยเป็นผู้ผลักดันให้ สอบ. นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ไปใช้อย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศและโดดเด่น 

.

รางวัล

รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

​สายออกบัตรธนาคาร ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 9 ปี  (พ.ศ. 2555 – 2563 )

.

การรับรองระบบมาตรฐานสากล

​สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ​ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล
1. ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
2. ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
3. ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018
4. ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301:2019

อ่านต่อ
รางวัล

.

รางวัล

รางวัล The Best New Banknote 2018

​ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท แบบ 17 ได้รับรางวัล The Regional Banknote Award ประเภท The Best New Banknote ในการประชุมนานาชาติ ว่าด้วยการพิมพ์สิ่งพิมพ์มีค่า (High Security Printing Asia) ประจำปี 2561 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

อ่านต่อ

.

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ที่มีความโดดเด่น ด้านการปฏิบัติการ (TQC Plus: Operations) ประจำปี 2560

สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ที่มีความโดดเด่น ด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus: Operations : TQC Plus: Operations) ประจำปี 2560 ในวันที่ 24 มกราคม 2561 ​

อ่านต่อ
รางวัล

.

รางวัล

รางวัล The Best Regional Banknote of the Year 2015

​ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท แบบ 16 ได้รับรางวัล The Best Regional Banknote of the Year 2015 จากการประชุมนานาชาติ ว่าด้วยการพิมพ์สิ่งพิมพ์มีค่า (High Security Printing Asia) ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 2558 ณ กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย ​

อ่านต่อ

.

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2557

สายออกบัตรธนาคาร ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2557 โดยมีแนวทางของเกณฑ์มาจากรางวัล Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ของสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันถูกนำไปประยุกต์ใช้ในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก

อ่านต่อ
รางวัล

.

รางวัล

การรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย TIS 18001 : 2554 / BS OHSAS 18001 : 2007 และด้านการจัดการแบบบูรณาการ IMS

​สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ​ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ด้านสิงแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย TIS 18001 : 2554 / BS OHSAS 18001 : 2007 และด้านการจัดการแบบบูรณาการ IMS โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

อ่านต่อ

.

รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สายออ​กบัตรธนาคาร ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 ปี (พ.ศ.2555-2560) และรางวัลกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident  Campaign) ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี​ (พ.ศ. 2558-2560) 

อ่านต่อ
รางวัล

.

รางวัล

รางวัล 5 S Model Award ประจำปี 2556

สายออกบัตรธนาคารได้รับใบประกาศนียบัตร 5 S Model Award จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น (สสท.) ในส่วนผลิต 1-2 , ส่วนหมึกพิมพ์, ส่วนห้องมั่นคงและควบคุมคุณภาพธนบัตร

อ่านต่อ

.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Asean Energy Awards 2013

​สายออกบัตรธนาคาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการบริหารการจัดการพลังงานดีเด่นในอาคารขนาดใหญ่ ในการประกวดรางวัล Asean Energy Awards 2013

อ่านต่อ
รางวัล

.

รางวัล

รางวัล Thailand Energy Awards 2013 ประเภทอาคารควบคุมดีเด่น

​สายออกบัตรธนาคาร ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทอาคารควบคุมดีเด่น ในการประกวดรางวัล Thailand Award 20 13 ​ในวันที่ 18 กันยายน 2556

อ่านต่อ

.

รางวัลใบประกาศนียบัตรผลงานผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ Thailand Kaizen Award ปี 2013

สายออกบัตรธนาคารได้รับใบประกาศนียบัตรผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ Thailand Kaizen Award ปี 2013 แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องขององค์กร

อ่านต่อ
รางวัล

.

รางวัล

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2556

สายออกบัตรธนาคาร ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสถาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556

อ่านต่อ

.

รางวัลใบประกาศนียบัตรผลงานผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ Thailand Kaizen Award ปี 2012

​สายออกบัตรธนาคารได้รับใบประกาศนียบัตรผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ Thaland Kaizen Award ปี 2012 แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องขององค์กร

อ่านต่อ
รางวัล

.

รางวัล

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2555

​สายออกบัตรธนาคาร ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นปีแรก ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555

อ่านต่อ

.

รางวัล Bronze Thailand Kaizen Award ปี 2011

สายออกบัตรธนาคารได้รับรางวัล Bronze Award ในปี 2011 แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องขององค์กร

อ่านต่อ
รางวัล

.

รางวัล

​รางวัลธนบัตรสวยงามที่สุดในโลกประจำปี 2004

สายออกบัตรธนาคารได้รับรางวัลธนบัตรสวยงามที่สุดในโลกประจำปี 2004 จากนิตยสาร Munzen & Papiergeld โดยธนบัตรที่ได้รับรางวัลคือ ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

อ่านต่อ

สายออกบัตรธนาคาร มุ่งพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพและการให้บริการด้านธนบัตรของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลจากความมุ่งมั่นพัฒนาทำให้สายออกบัตรธนาคารได้รับรางวัลและการรับรองต่างๆ ดังนี้