ภาพธนบัตร

รางวัล The Best New Banknote 2018

ภาพถ้วยรางวัล

ธนบัตรไทยชนิดราคา 1000 บาท แบบ 17 ได้รับรางวัล The Regional Banknote Award ประเภท The Best New Banknote ในการประชุมนานาชาติ ว่าด้วยการพิมพ์สิ่งพิมพ์มีค่า (High Security Printing Asia) ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ซึ่งรางวัลนี้มอบให้แก่ธนบัตรที่ออกแบบได้สวยงาม ผลิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงอันทันสมัย 

โดยธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท แบบ 17 มีลายประดิษฐ์ที่พิมพ์ด้วยเทคโนโลยีหมึกพิมพ์แม่เหล็กสามมิติเปลี่ยนสีได้ ทำให้เกิดลวดลายสามมิติเคลื่อนไหวเมื่อพลิกเปลี่ยนมุมมอง และเปลี่ยนสลับจากสีทองเป็นสีเขียว และแถบสีที่ฝังในเนื้อกระดาษจะมีบางส่วนปรากฏให้เห็นเป็นระยะ เมื่อเปลี่ยนมุมมองจะเปลี่ยนสีและเห็นรูปเคลื่อนไหว