ภาพธนบัตร

ภาพถ้วยรางวัล

ธนบัตรไทยชนิดราคา 1000 บาท แบบ 17 ได้รับรางวัล The Regional Banknote Award ประเภท The Best New Banknote ในการประชุมนานาชาติ ว่าด้วยการพิมพ์สิ่งพิมพ์มีค่า (High Security Printing Asia) ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ซึ่งรางวัลนี้มอบให้แก่ธนบัตรที่ออกแบบได้สวยงาม ผลิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงอันทันสมัย 

โดยธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท แบบ 17 มีลายประดิษฐ์ที่พิมพ์ด้วยเทคโนโลยีหมึกพิมพ์แม่เหล็กสามมิติเปลี่ยนสีได้ ทำให้เกิดลวดลายสามมิติเคลื่อนไหวเมื่อพลิกเปลี่ยนมุมมอง และเปลี่ยนสลับจากสีทองเป็นสีเขียว และแถบสีที่ฝังในเนื้อกระดาษจะมีบางส่วนปรากฏให้เห็นเป็นระยะ เมื่อเปลี่ยนมุมมองจะเปลี่ยนสีและเห็นรูปเคลื่อนไหว