ภาพบุคคล

ภาพถ้วยรางวัล

ISO 9001 : 2008 สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย  

สำนักงานนครชัยศรี ขอบข่ายการออกแบบและการพัฒนา และการผลิตธนบัตรสิ่งพิมพ์มีค่าอื่น และหมึกพิมพ์​

...

ภาพถ้วยรางวัล

ISO 9001 : 2008 สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย  

สำนักงานนครชัยศรี ขอบข่ายการรับ การจ่าย การตรวจนับ การเก็บรักษา การตรวจพิสูจน์ และการทำลายธนบัตรพิมพ์​

...

ภาพถ้วยรางวัล

ISO 9001 : 2008 สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย  

ศูนย์จัดการธนบัตรภูมิภาค 9 ศูนย์ (เชียงใหม่, พิษณุโลก, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, นครราชสีมา, หาดใหญ่, สุราษฎร์ธานี, พังงา และระยอง)

ขอบข่ายการรับ การจ่าย การตรวจนับ การเก็บรักษา การตรวจพิสูจน์ และการทำลายธนบัตรพิมพ์​

...

ภาพรางวัล

ISO 14001 : 2004 สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (สำนักงานนครชัยศรี) สำหรับขอบข่าย

1. การออกแบบและการพัฒนา และการผลิตธนบัตรสิ่งพิมพ์มีค่าอื่น และหมึกพิมพ์               

2. การรับ การจ่าย การตรวจนับ การเก็บรักษา การตรวจพิสูจน์ และการทำลายธนบัตร

...

ภาพถ้วยรางวัล

มอก. 18001 : 2554 สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (สำนักงานนครชัยศรี) สำหรับขอบข่าย

 1. การออกแบบและการพัฒนา และการผลิตธนบัตรสิ่งพิมพ์มีค่าอื่น และหมึกพิมพ์               

 2. การรับ การจ่าย การตรวจนับ การเก็บรักษา การตรวจพิสูจน์ และการทำลายธนบัตร​

...

ภาพรางวัล

BS OHSAS 18001 : 2007 สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (สำนักงานนครชัยศรี) สำหรับขอบข่าย

 1. การออกแบบและการพัฒนา และการผลิตธนบัตรสิ่งพิมพ์มีค่าอื่น และหมึกพิมพ์               

 2. การรับ การจ่าย การตรวจนับ การเก็บรักษา การตรวจพิสูจน์ และการทำลายธนบัตร

...

ภาพรางวัล

IMS  สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (สำนักงานนครชัยศรี) สำหรับขอบข่าย

1. การออกแบบและการพัฒนา และการผลิตธนบัตรสิ่งพิมพ์มีค่าอื่น และหมึกพิมพ์               

2. การรับ การจ่าย การตรวจนับ การเก็บรักษา การตรวจพิสูจน์ และการทำลายธนบัตร