ภาพธนบัตร

ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท แบบ 16 ได้รับรางวัล

The Best Regional Banknote of the Year 2015​

 

ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท แบบ 16 ออกใช้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีแนวคิดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช

...

ภาพธนบัตร

ในการประชุมนานาชาติ ว่าด้วยการพิมพ์สิ่งพิมพ์มีค่า (High Security Printing Asia) ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 2558 ณ กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย ได้ประกาศมอบรางวัล The Best Regional Banknote of the Year 2015 ให้แก่ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท แบบ 16 ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ภาพธนบัตร

ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท แบบ 16 มีสีและขนาดเดียวกับแบบ 15 โดยปรับปรุงเพิ่มเติมลักษณะต่อต้านการปลอมแปลง เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบด้วยเครื่องจักรและประชาชนมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วย หมึกพิมพ์พิเศษสลับสีพร้อมตัวเลขแฝง ที่เปลี่ยนจากสีทองเป็นสีเขียว แถบฟอยล์ 3 มิติ แถบสี่เหลี่ยมเคลื่อนไหวสลับสี ฝังในเนื้อกระดาษตามแนวตั้ง โดยมีบางส่วนของแถบปรากฏให้เห็นเป็นระยะที่ด้านหลัง และลายพิมพ์เส้นนูนและสัญลักษณ์รูปดอกไม้ 4 ดอกแทนอักษรเบรลล์ สำหรับผู้มี​ความบกพร่องทางสายตา

ภาพธนบัตร

หมึกพิมพ์​พิเศษสลับสีพร้อมตัวเลขแฝง​

ภาพธนบัตร

แถบฟอยล์ 3 มิติ ​

ภาพธนบัตร

แถบสี่เหลี่ยมเคลื่อนไหวสลับสี

ภาพธนบัตร

สัญลักษณ์แทนอักษรเบรลล์