รางวัลใบประกาศนียบัตรผลงานผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ Thailand Kaizen Award ปี 2012

สายออกบัตรธนาคาร

สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยตนเอง ส่งผลให้ได้รับรางวัล Bronze Award ในปี 2011 และ ได้รับประกาศนียบัตรผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศอีก 2 ครั้ง ในปี 2012 และ 2013

ภาพถ้วยรางวัล