รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Asean Energy Awards 2013

ภาพถ้วยรางวัล

สายออกบัตรธนาคาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการบริหารการจัดการพลังงานดีเด่นในอาคารขนาดใหญ่ ในการประกวดรางวัล Asean Energy Awards 2013 โดย คุณวิรัตน์ กิติพิพัฒน์ ผอ.​สำนักวิศวกรรมและสนับสนุนการผลิต เป็นตัวแทนสายออกบัตรธนาคารเดินทางไปรับรางวัลในงาน The ASEAN Ministers of Energy Meeting (AMEM) Gala Dinner and Awarding Ceremony เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 ณ BALI NUSA DUA CONVENTION CENTRE เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย