ธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึก

2562

ภาพธนบัตร

ธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

อ่านต่อ

2560

ธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึก ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านต่อ
ภาพธนบัตรด้านหน้า

2559

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

อ่านต่อ

2559

ธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

อ่านต่อ
ภาพธนบัตรที่ระลึก

2558

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึก

​​​​ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

อ่านต่อ

2555

ธนบัตรที่ระลึก

​​ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามง​คลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555

อ่านต่อ
ภาพธนบัตรที่ระลึก

2555

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555

อ่านต่อ

2554

ธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

อ่านต่อ
ภาพธนบัตรที่ระลึก

2553

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษกครบ 60 ปี พุทธศักราช 2553

อ่านต่อ

2550

ธนบัตรที่ระลึก

ชุด​ธนบัตรที่ระลึกเ​ฉลิมพระเกียรติ ​เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

อ่านต่อ
ภาพธนบัตรที่ระลึก

2549

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549

อ่านต่อ

2547

ธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547

อ่านต่อ
ภาพธนบัตรที่ระลึก

2545

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธนบัตรไทย

อ่านต่อ

2543

ธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษกครบ 50 ปี

อ่านต่อ
ภาพธนบัตรที่ระลึก

2542

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542

อ่านต่อ

2539

ธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

อ่านต่อ
ภาพธนบัตรที่ระลึก

2538

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในวาระครบ 120 ปี กระทรวงการคลัง

อ่านต่อ

2535

ธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึกเนื่อง​ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อ่านต่อ
ภาพธนบัตรที่ระลึก

2533

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2533

อ่านต่อ

2530

บัตรธนาคาร

บัตรธนาคารเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษาหกสิบพรรษา 5 ธันวาคม 2530

อ่านต่อ
ภาพธนบัตรที่ระลึก