ธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ภาพประธานด้านหน้า

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ภาพประธานด้านหลัง

ข้อมูลธนบัตร
​นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การพิมพ์ธนบัตร ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดพิมพ์ธนบัตรตามแนวตั้ง โดยมีโทนสีด้านหน้าและด้านหลังแตกต่างกัน สีของธนบัตรด้านหลังโดยรวมเป็นสีฟ้าซึ่งเป็นสีแห่งวันพระราชสมภพของพระองค์
 

ภาพด้านหน้า

 • พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงสายสร้อยมหาจักรี สายสะพายจักรี และพระสังวาลปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฉลองพระองค์ชุดไทยศิวาลัย ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงสายสร้อยมหาจักรี สายสะพายจักรี ดาราจักรี ทรงดวงตราปฐมจุลจอมเกล้าเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑ และทรงมงกุฎ 

​ภาพด้านหลัง  

 • พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฉลองพระองศ์ชุดไทยจักรี ทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ สายสะพายนพรัตน ดารานพรัตน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑ และทรงมงกุฎ 
 • ภาพพระราชพิธีสถาปนาพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมราชินี เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง 
 • พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงอุ้มทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ 
 • ภาพผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ภาพช้างและป่าไม้
 • ภาพดอกไม้ซึ่งได้รับพระราชทานพระนามาภิไธย ได้แก่ ดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์ ดอกคัทลียาควีนสิริกิติ์ และดอกดอนญ่าควีนสิริกิติ์ 

 

ลักษณะพิเศษ 

 • ตัวเลขไทยแจ้งชนิดราคาด้านหน้า พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสีทอง จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อพลิกเอียงธนบัตร
 • ลายน้ำพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 • หมวดอักษรและเลขหมายพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วงเป็นสีน้ำเงิน และจะเห็นเส้นใยเรืองแสงเป็นสีน้ำเงินและสีเหลือง 

 

 • ​ขนาด : 7.2 x 16.2 เซนติเมตร  

จ่ายแลกในราคา 200 บาท 

 • ประกาศออกใช้ : ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
 • วันออกใช้ : วันที่ 4 สิงหาคม 2547   

 • ประกาศกระทรวงการคลัง

ภาพธนบัตรและข้อความในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
การนำภาพและข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร/เป็นทางการ จาก ธปท.