ธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึกเนื่อง​ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ภาพประธานด้านหน้า

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ภาพประธานด้านหลัง

ข้อมูลธนบัตร

​แนวคิดในการออกแบบ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  

ภาพด้านหน้า

มีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับ ธนบัตรแบบสิบสี่ ชนิดราคา 1000 บาท ที่ใช้หมุนเวียน ออกใช้ในคราวเดียวกัน รายละเอียดโดยทั่วไปมีความคล้ายคลึงกัน แต่เพิ่มรายละเอียดพิเศษ กล่าวคือ เปลี่ยนลายน้ำเป็นพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ภาพด้านหลัง 

- มีลักษณะเด่นคือ ภาพประธานด้านหลังเป็นภาพคู่  พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์โดยแท้จริง 

- เบื้องล่างลายน้ำด้านหลังธนบัตรพิมพ์ข้อความ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 12  สิงหาคม พุทธศักราช 2535" รวมทั้งเพิ่มลักษณะป้องกันการปลอมแปลงอีกหลายจุด อาทิ ตัวเลขแฝง ที่ซ่อนไว้ในแถบลายประดิษฐ์ หมึกพิมพ์พิเศษที่เรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง โดยลักษณะพิเศษที่เพิ่มมานี้ยังคงใช้จนถึงธนบัตรแบบปัจจุบัน 

- นอกจากนี้ยังเป็นการนำธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท กลับมาใช้ในระบบเงินตราอีกครั้ง  หลังจากที่เคยนำออกใช้ในช่วงปี พ.ศ 2445 - 2448 และถอนคืนเป็นพันธบัตรออมทรัพย์ไปเมื่อ พ.ศ. 2489

  • ขนาด : 8.00 x 16.60 เซนติเมตร 
  • ประกาศออกใช้ : 30 มิถุนายน 2535
  • วันออกใช้ : วันที่ 10 สิงหาคม 2535

  • ประกาศกระทรวงการคลัง

ภาพธนบัตรและข้อความในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
การนำภาพและข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร/เป็นทางการ จาก ธปท.