ธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ขนาด : 127 มิลลิเมตร x 181 มิลลิเมตร มีรูปทรงเป็นแนวตั้ง

​วันออกใช้ : วันที่ 12 ธันวาคม 2563

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ลักษณะธนบัตรด้านหน้า

​เชิญพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย สายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้าเป็นภาพประธาน  สำหรับภาพประกอบได้เชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ภาพพระครุฑพ่าห์ ภาพดอกรวงผึ้ง และภาพเทวดาโปรยดอกพิกุล 10 ดอก

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ลักษณะธนบัตรด้านหลัง

ภาพลำดับขั้นตอนสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่จัดวางร้อยเรียงภายในโครงตัวเลขไทย “๑๐” เพื่อแสดงถึงการเข้ารับตำแหน่งพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ 

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ขนาด : 72 x 150 มิลลิเมตร

​วันออกใช้ : วันที่ 12 ธันวาคม 2563

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ลักษณะธนบัตรด้านหน้า

- ​ลักษณะโดยรวมเช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แบบ 17 (แบบปัจจุบัน) โดยได้ปรับโทนสีให้เป็นสีเหลืองซึ่งเป็นสีแห่งวันพระบรมราชสมภพ

- เปลี่ยนภาพพระตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ตอนกลางของธนบัตร เป็นภาพตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

- เปลี่ยนลายดอกห้ากลีบที่เบื้องขวาของพระบรมสาทิสลักษณ์ เป็นลายดอกพิกุล

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ลักษณะธนบัตรด้านหลัง

​- เชิญพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคเป็นภาพประธาน

- เชิญพระปฐมบรมราชโองการไว้ที่เบื้องขวาของธนบัตร

- ภาพประกอบเป็นภาพการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ภาพการเสด็จออกสีหบัญชร และภาพพสกนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

  • ประกาศกระทรวงการคลัง

ภาพธนบัตรและข้อความในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
การนำภาพและข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร/เป็นทางการ จาก ธปท.