ธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในวาระครบ 120 ปี กระทรวงการคลัง

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ภาพประธานด้านหน้า

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ภาพประธานด้านหลัง

ข้อมูลธนบัตร

มีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคา 10 บาท แบบ 12 ต่างกันที่บริเวณตอนกลางของขอบล่างด้านหน้าธนบัตรมีคำว่า 120 ปี กระทรวงการคลัง วันที่ 14 เมษายน พุทธศักราช 2538

  • ขนาด : 6.90 x 13.20 เซนติเมตร 
  • ประกาศออกใช้ : 29 มีนาคม 2538 
  • วันออกใช้ : วันที่ 11 เมษายน 2538

  • ประกาศกระทรวงการคลัง

ภาพธนบัตรและข้อความในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
การนำภาพและข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร/เป็นทางการ จาก ธปท.