ธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธนบัตรไทย

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ภาพประธานด้านหน้า

พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คู่กับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ชุดสากล 

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ภาพประธานด้านหลัง

มีลักษณะเช่นเดียวกับธนบัตรแบบ 1 ชนิดราคา 100 บาท

ข้อมูลธนบัตร
  • ​ขนาด : 10.5 x 16.5 เซนติเมตร 

จ่ายแลกในราคา 100 บาท

  • ประกาศออกใช้ : ลงวันที่ 2 กันยายน 2545
  • วันออกใช้ : วันที่ 9 กันยายน 2545  

  • ประกาศกระทรวงการคลัง

ภาพธนบัตรและข้อความในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
การนำภาพและข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร/เป็นทางการ จาก ธปท.