ธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ภาพประธานด้านหน้า

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ภาพประธานด้านหลัง

ข้อมูลธนบัตร
​มีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท แบบ 15 ต่างกันที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 แทน พระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ 9
  • ​ขนาด : 7.2 x 16.2 เซนติเมตร 

จ่ายแลกในราคา 1000 บาท

  • ประกาศออกใช้ : ลงวันที่ 1 กันยายน 2542
  • วันออกใช้ : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2542  

  • ประกาศกระทรวงการคลัง

ภาพธนบัตรและข้อความในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
การนำภาพและข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร/เป็นทางการ จาก ธปท.