ธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ภาพประธานด้านหน้า

​​พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเครื่องแบบจอมทัพ

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ภาพประธานด้านหลัง

พระฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อมูลธนบัตร
  • ขนาด : 72 X 150 มิลลิเมตร เช่นเดียวกับธนบัตรแบบ 16

ชนิดราคา 100 บาท 

จ่ายแลกในราคา 100 บาท

  • ประกาศออกใช้ : ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2555
  • วันออกใช้ : วันที่ 27 กรกฎาคม 2555

  • ประกาศกระทรวงการคลัง

ภาพธนบัตรและข้อความในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
การนำภาพและข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร/เป็นทางการ จาก ธปท.