ธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษกครบ 60 ปี พุทธศักราช 2553

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ภาพประธานด้านหน้า

​​มีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับ ธนบัตรแบบ 15 ชนิดราคา 100 บาท ที่ใช้หมุนเวียน

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ภาพประธานด้านหลัง

  • เชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขณะทรงโบกพระหัตถ์ และพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นภาพการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พุทธศักราช 2549 ซึ่งเป็นภาพที่ติดตาตรึงใจของพสกนิกรทั้งปวง  แสดงถึงการเป็นคู่บุญบารมี  และเป็นภาพที่มีความเชื่อมโยงระหว่างการเสด็จขึ้นครองราชย์ และการบรมราชาภิเษกครบ 60 ปี 

ข้อมูลธนบัตร

​ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 100 บาท นี้ มีลักษณะด้านหน้า สี และขนาดเหมือนกับธนบัตรหมุนเวียนแบบสิบห้า(รุ่นสอง) ชนิดราคา 100 บาท เว้นแต่ลักษณะที่ปรากฏด้านหลัง ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นเรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องกับการราชาภิเษกสมรส และการบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ภาพด้านหลัง

  • เชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขณะทรงโบกพระหัตถ์ และพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นภาพการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พุทธศักราช 2549 ซึ่งเป็นภาพที่ติดตาตรึงใจของพสกนิกรทั้งปวง  แสดงถึงการเป็นคู่บุญบารมี  และเป็นภาพที่มีความเชื่อมโยงระหว่างการเสด็จขึ้นครองราชย์ และการบรมราชาภิเษกครบ 60 ปี 
  • ตอนล่างของธนบัตรมีข้อความ "ราชาภิเษกสมรสครบ 60 ปี 28 เมษายน 2553" และ "บรมราชาภิเษกครบ 60 ปี 5 พฤษภาคม 2553"
  • เชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงหลั่งทักษิโณทกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประดับด้วยลายดอกพิกุล 6 ดอก สื่อความหมายถึง การบรมราชาภิเษกครบ ๖๐ ปี
  • เบื้องซ้ายมุมบน เชิญพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 พิมพ์บนธงชาติไทย สื่อความหมายถึง ความเป็นชาติไทย ซึ่งประกอบด้วย สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  • เบื้องซ้ายมุมล่าง เชิญพระปฐมบรมราชโองการ "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" ที่ได้พระราชทานไว้ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493 ซึ่งพระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงถือเป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่และสำคัญยิ่ง ดังที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจปกครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนตลอดช่วงระยะเวลาแห่งการครองราชย์

 

  • ขนาด : 72 X 150 มิลลิเมตร เช่นเดียวกับธนบัตรแบบ 16

ชนิดราคา 100 บาท 

จ่ายแลกในราคา 100 บาท

  • ประกาศออกใช้ : ลงวันที่ 5 เมษายน 2553
  • วันออกใช้ : วันที่ 4 พฤษภาคม 2553

  • ประกาศกระทรวงการคลัง

ภาพธนบัตรและข้อความในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
การนำภาพและข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร/เป็นทางการ จาก ธปท.