ธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามง​คลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ภาพด้านหน้า

 • พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ คู่กับพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฉลองพระองค์ชุดไทยประยุกต์

 • ภาพพระราชพิธีสถาปนาพระอิสริยยศเมื่อครั้งเป็นสมเด็จพระบรมราชินี

 • ภาพดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์ และดอกคัทลียาควีนสิริกิติ์  

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ภาพด้านหลัง

 • พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ คู่กับพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฉลองพระองค์ชุดไทยประยุกต์

 • ภาพพระราชพิธีสถาปนาพระอิสริยยศเมื่อครั้งเป็นสมเด็จพระบรมราชินี

 • ภาพดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์ และดอกคัทลียาควีนสิริกิติ์  

ข้อมูลธนบัตร
 • ​ธนบัตรที่ระลึกฉบับนี้มีแนวคิดการออกแบบที่มุ่งเน้นความสวยงาม อ่อนหวาน และมุ่งแสดงให้เห็นถึงการที่พระองค์ทรงเป็นคู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระในการทำนุบำรุงพระราชอาณาจักรและพสกนิกรเคียงข้างกันสมอมา ดังปรากฏชัดในพระราชกรณียกิจนานัปการที่เชิญมาจารึกไว้ในธนบัตรที่ระลึกนี้ 
 • ลักษณะพิเศษ ลายน้ำเป็นอักษรพระนามาภิไธย "ส.ก." ภายใต้พระมหามงกุฎ และแถบสีฟ้าฝังในเนื้อกระดาษ ภายในมีตัวเลข "80" และจะเปลี่ยนเป็น "รูปดอกกุหลาบ" เมื่อพลิกธนบัตรไปมา ซึ่งนำมาใช้เป็นครั้งแรกในธนบัตรไทย
 • ขนาด : 8 X 16.20 เซนติเมตร

ชนิดราคา 80 บาท

จ่ายแลกในราคา 120 บาท พร้อมแผ่นพับ

 • ประกาศออกใช้ : ลงวันที่ ​15 มิถุนายน 2555
 • วันออกใช้ : วันที่ 9 สิงหาคม 2555​

 • ประกาศกระทรวงการคลัง

ภาพธนบัตรและข้อความในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
การนำภาพและข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร/เป็นทางการ จาก ธปท.