ธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

มีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคา 500 บาท แบบ 14 ต่างกันที่มีตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี แทน พระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ 9  ​

​ประกาศออกใช้ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2539

วันออกใช้ วันที่ 6 มิถุนายน 2539

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ภาพประธานด้านหน้า

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ภาพประธานด้านหลัง

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

ธนบัตรที่ระลึกแบบพิเศษ มีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคา 50 บาท แบบ 13 ต่างกันที่พิมพ์บนวัสดุพอลิเมอร์ และมีตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี แทนลายกระจัง

​ประกาศออกใช้ ลงวันที่ 24 กันยายน 2539

วันออกใช้ วันที่ 3 ธันวาคม 2539

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ธนบัตร ประเทศออสเตรเลีย 

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ภาพประธานด้านหน้า

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ภาพประธานด้านหลัง

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

ธนบัตรที่ระลึกแบบพิเศษ ชนิดราคา 500 บาท พิมพ์บนวัสดุพอลิเมอร์และผนึกฟอยล์สีทองพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ไว้มุมขวาบนของธนบัตร

ขนาด 9.1 x 17.1 เซน​ติเมตร 

จ่ายแลกในราคา 1,100 บาท พร้อมแผ่นพับผ้าไหม

ประกาศออกใช้ ลงวันที่ 10 มกราคม 2539

วันออกใช้ วันที่ 9 กรกฎาคม 2539

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ธนบัตร ประเทศออสเตรเลีย

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ภาพประธานด้านหน้า

​พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ประทับพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ภาพประธานด้านหลัง

พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ขณะทรงงาน และภาพเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่าง ๆ

ประกาศกระทรวงการคลัง

  • ธนบัตรชนิดราคา 500 บาท

  • ธนบัตรชนิดราคา 50 บาท (พอลิเมอร์)

  • ธนบัตรชนิดราคา 500 บาท (พอลิเมอร์)

ภาพธนบัตรและข้อความในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
การนำภาพและข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร/เป็นทางการ จาก ธปท.