ธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษกครบ 50 ปี

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ภาพประธานด้านหน้า

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ภาพประธานด้านหลัง

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษกครบ 50 ปี

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ภาพประธานด้านหน้า

ภาพธนบัตรที่ระลึก

ภาพประธานด้านหลัง

ข้อมูลธนบัตร
เป็นครั้งแรกที่เชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นภาพประธานด้านหน้าธนบัตรคู่กับพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมถึงดวงฟอยล์สีเหลืองทอง และลายน้ำ ก็เป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์และพระฉายาสาทิสลักษณ์ของทั้งสองพระองค์ด้วย ชนิดราคา 500000 บาทเป็นชนิดราคาที่สูงที่สุดของธนบัตรไทยที่เคยจัดพิมพ์
 

ภาพด้านหน้า

  • พระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจิมสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพิธีประกาศสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493
  • พระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงหลั่งทักษิโณทกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493

ภาพด้านหลัง

  • สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงเจิม หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2493
  • พระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์ ขณะเป็นพระคู่หมั้น ประทับบนดาดฟ้าเรือซีแลนเดีย ในระหว่างเสด็จนิวัตพระนคร เมื่อ พ.ศ. 2493
  • ​ขนาด : ​12.6 x 20.5 เซนติเมตร 
  • ประกาศออกใช้ : ลงวันที่ 26 เมษายน 2543
  • วันออกใช้ : วันที่ ​วันที่ 8 พฤษภาคม 2543  
ประกาศกระทรวงการคลัง

  • ธนบัตรชนิดราคา 500000 บาท

  • ธนบัตรชนิดราคา 50 บาท

ภาพธนบัตรและข้อความในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
การนำภาพและข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร/เป็นทางการ จาก ธปท.