การบริหารจัดการธนบัตร

ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร


การบริหารและจัดการธนบัตรภายในประเทศ เป็นบทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร ตั้งแต่การรับมอบธนบัตรสำเร็จรูปที่พิมพ์จากโรงพิมพ์ธนบัตร การเก็บรักษา การกระจายไปทั่วประเทศ เพื่อให้ถึงมือประชาชนอย่างทั่วถึง รวมทั้งการทำลายธนบัตรชำรุดที่มีสภาพไม่เหมาะสมกับการใช้งาน

ธปท. มุ่งหวังให้ธนบัตรหมุนเวียนมีสภาพดีพร้อมใช้งาน และมีเพียงพอต่อความต้องการ จึงมีการคัดแยกสภาพของธนบัตรอย่างสม่ำเสมอ ธนบัตรที่สภาพไม่เหมาะสมกับการใช้งานจะถูกนำไปทำลาย และนำธนบัตรใหม่มาใช้ทดแทน ส่วนธนบัตรสภาพดีจะนำกลับไปหมุนเวียนต่อไป เพื่อให้ธนบัตรที่หมุนเวียนในระบบมีคุณภาพได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของประชาชนที่ยังต้องการใช้เงินสดเป็นสื่อกลางในการชำระเงิน

  • 1.

    วงจรการบริหารจัดการธนบัตร

ฝ่ายบริหาร​จัดการธนบัตรจะรับธนบัตรที่ผ่านขั้นตอนการผลิตจนเป็นธนบัตรสำเร็จรูปจากโรงพิมพ์ธนบัตร มาเก็บรักษาไว้ในห้องมั่นคงกลาง และจึงจัดส่งไปยังศูนย์จัดการธนบัตร​ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้ง 9 แห่ง ที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ ระยอง และกรุงเทพฯ จากนั้นธนาคารพาณิชย์จะเบิกธนบัตรมาไว้ที่สาขาธนาคาหรือบรรจุในตู้เอทีเอ็ม เพื่อพร้อมให้ประชาชนมาเบิกถอนธนบัตร

ภาพวงจร

ประกาศการคัดเลือกผู้ให้บริการศูนย์เงินสดกลาง (Consolidated Cash Center : CCC)

อ่านต่อ
ภาพccc

ข้อมูลที่น่าสนใจ

ภาพแผนที่

ศูนย์จัดการธนบัตร

มีหน้าที่ดูแลธนบัตรที่หมุนเวียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งาน ...

อ่านต่อ
ภาพทุนสำรอง

การออกใช้ธนบัตรและทุนสำรองเงินตรา

การออกใช้ธนบัตรเพื่อหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเป็นหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ