​​ศูนย์จัดการธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 


 

ศูนย์จัดการธนบัตรแต่ละแห่ง มีหน้าที่ดูแลธนบัตรที่หมุนเวียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งาน ทำให้ประชาชนได้ใช้ธนบัตรที่มีสภาพดีอย่างทั่วถึง โดยมีธนาคารพาณิชย์เป็นตัวแทนในการกระจายธนบัตรสู่ประชาชน

ศูนย์จัดการธนบัตรแต่ละศูนย์จะติดต่อทำธุรกรรมกับศูนย์เงินสดกลางของธนาคารพาณิชย์ ในการจ่ายธนบัตรสภาพดี เพื่อใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันจะรับฝากธนบัตรที่ผ่านการตรวจนับคัดจากธนาคารพาณิชย์แล้ว เพื่อดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง และเพื่อปรับยอดดุลบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารพาณิชย์

 

ภาพแผนที่ศูนย์จัดการธนบัตร
การติดต่อ
ศูนย์จัดการธนบัตร ​กรุงเทพฯโทร 0-2356-8736 - 37 
ศูนย์จัดการธนบัตร ระยองโทร 0-2356-8810 
ศูนย์จัดการธนบัตร เชียงใหม่โทร 0-5393-1028
ศูนย์จัดการธนบัตร พิษณุโลกโทร 0-2356-8845
ศูนย์จัดการธนบัตร ขอนแก่นโทร 0-2356-8988
ศูนย์จัดการธนบัตร ​นครราชสีมาโทร 0-2356-8870
ศูนย์จัดการธนบัตร ​อุบลราชธานีโทร 0-2356-8900
ศูนย์จัดการธนบัตร หาดใหญ่โทร 0-2356-8963
ศูนย์จัดการธนบัตร ​สุราษฎร์ธานี​โทร 0-2356-8930