รายงานการประชุมฉบับย่อ

 

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้แก่ พัฒนาการและแนวโน้มเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และเสถียรภาพระบบการเงิน รวมถึงการอภิปรายประเด็นสำคัญและเหตุผลในการตัดสินนโยบายการเงิน (เผยแพร่หลังการประชุม 2 สัปดาห์)

 

รายงานการประชุม กนง. ครั้งที่ 2/2567

จากการประชุมวันที่ 5 เมษายน และ 10 เมษายน 2567


[ เอกสารในรูปแบบ PDF ]

รายงานการประชุมฉบับย่อย้อนหลัง: 2567

 • รายงานการประชุม กนง. ครั้งที่ 1/2567

รายงานการประชุมฉบับย่อย้อนหลัง: 2566

 • รายงานการประชุม กนง. ครั้งที่ 6/2566

 • รายงานการประชุม กนง. ครั้งที่ 5/2566

 • รายงานการประชุม กนง. ครั้งที่ 4/2566

 • รายงานการประชุม กนง. ครั้งที่ 3/2566

 • รายงานการประชุม กนง. ครั้งที่ 2/2566

 • รายงานการประชุม กนง. ครั้งที่ 1/2566

รายงานการประชุมฉบับย่อย้อนหลัง: 2565

 • รายงานการประชุม กนง. ครั้งที่ 6/2565

 • รายงานการประชุม กนง. ครั้งที่ 5/2565

 • รายงานการประชุม กนง. ครั้งที่ 4/2565

 • รายงานการประชุม กนง. ครั้งที่ 3/2565

 • รายงานการประชุม กนง. ครั้งที่ 2/2565

 • รายงานการประชุม กนง. ครั้งที่ 1/2565

รายงานการประชุมฉบับย่อย้อนหลัง: 2564 ย้อนหลังถึง 2554

 • รายงานการประชุม กนง. ปี 2564 (ไฟล์ .ZIP)

 • รายงานการประชุม กนง. ปี 2563 (ไฟล์ .ZIP)

 • รายงานการประชุม กนง. ปี 2562 (ไฟล์ .ZIP)

 • รายงานการประชุม กนง. ปี 2561 (ไฟล์ .ZIP)

 • รายงานการประชุม กนง. ปี 2560 (ไฟล์ .ZIP)

 • รายงานการประชุม กนง. ปี 2559 (ไฟล์ .ZIP)

 • รายงานการประชุม กนง. ปี 2558 (ไฟล์ .ZIP)

 • รายงานการประชุม กนง. ปี 2557 (ไฟล์ .ZIP)

 • รายงานการประชุม กนง. ปี 2556 (ไฟล์ .ZIP)

 • รายงานการประชุม กนง. ปี 2555 (ไฟล์ .ZIP)

 • รายงานการประชุม กนง. ปี 2554 (ไฟล์ .ZIP)