รายงานนโยบายการเงิน

 

รายงานนโยบายการเงิน เพื่อสื่อสารแนวความคิดและเหตุผลของการตัดสินนโยบายการเงินของ กนง. รวมทั้งเพื่อเสนอประมาณการภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในระยะข้างหน้า

 

รายงานนโยบายการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2567

เผยแพร่ 24 เม.ย. 2567


[ เอกสารในรูปแบบ PDF ]