รายงานนโยบายการเงิน

 

รายงานนโยบายการเงิน เพื่อสื่อสารแนวความคิดและเหตุผลของการตัดสินนโยบายการเงินของ กนง. รวมทั้งเพื่อเสนอประมาณการภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในระยะข้างหน้า

 

รายงานนโยบายการเงิน ไตรมาส 4 ปี 2566

เผยแพร่ 13 ธ.ค. 2566


[ เอกสารในรูปแบบ PDF ]