รายงานนโยบายการเงิน

 

รายงานนโยบายการเงิน เพื่อสื่อสารแนวความคิดและเหตุผลของการตัดสินนโยบายการเงินของ กนง. รวมทั้งเพื่อเสนอประมาณการภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในระยะข้างหน้า

 

รายงานนโยบายการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2566

เพยแพร่ 12 เม.ย. 2566


[ เอกสารในรูปแบบ PDF ]

รายงานนโยบายการเงิน ที่ผ่านมา

  • รายงานนโยบายการเงิน ไตรมาส 4 : ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2565

  • รายงานนโยบายการเงิน ไตรมาส 3 : ฉบับเดือนกันยายน 2565

  • รายงานนโยบายการเงิน ไตรมาส 2 : ฉบับเดือนมิถุนายน 2565

  • รายงานนโยบายการเงิน ไตรมาส 1 : ฉบับเดือนมีนาคม 2565

  • รายงานนโยบายการเงิน ไตรมาส 4 : ฉบับเดือนธันวาคม 2564

  • รายงานนโยบายการเงิน ไตรมาส 3 : ฉบับเดือนกันยายน 2564

  • รายงานนโยบายการเงิน ไตรมาส 2 : ฉบับเดือนมิถุนายน 2564

  • รายงานนโยบายการเงิน ไตรมาส 1 : ฉบับเดือนมีนาคม 2564