สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam)

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศ

เศรษฐกิจการเงินในกลุ่มประเทศ CLMV
รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการเงิน

  • ภาวะเศรษฐกิจการเงินเวียดนาม ปี 2563

  • ภาวะเศรษฐกิจการเงินเวียดนาม ปี 2561

  • ภาวะเศรษฐกิจการเงินเวียดนาม ปี 2560

  • ภาวะเศรษฐกิจการเงินเวียดนาม ปี 2556

  • ภาวะเศรษฐกิจการเงินเวียดนาม ปี 2555

  • ภาวะเศรษฐกิจการเงินเวียดนาม ปี 2554

  • ภาวะเศรษฐกิจการเงินเวียดนาม ปี 2553

  • ภาวะเศรษฐกิจการเงินเวียดนาม ปี 2552

  • ภาวะเศรษฐกิจการเงินเวียดนาม ปี 2551

  • ภาวะเศรษฐกิจการเงินเวียดนาม ปี 2550

การดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ไทยในเวียดนาม

 

ปัจจุบันมีธนาคารพาณิชย์ของไทย 3 ธนาคาร ที่ประกอบธุรกิจในเวียดนามได้แก่

ธนาคารพาณิชย์ไทย

สาขา/การประกอบธุรกิจ

1.  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2 สาขาในเวียดนาม โดยสาขาโฮจิมินห์จัดตั้งเมื่อปี 2535 และ ได้จัดตั้งสาขาฮานอยเพิ่มเติมในปี 2552

2.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


– เดิมประกอบธุรกิจในรูปแบบ Joint stock commercial banks ในชื่อ Vinasiam Bank จัดตั้งเมื่อปี 2538

ภายหลัง ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสาขาโฮจิมินห์ เมื่อเดือน ธ.ค. 2558 และได้รับโอนกิจการของ Vinasiam Bank ไปยังสาขาโฮจิมินห์

3.  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

จัดตั้งสาขาในนครโฮจิมินห์เมื่อปี 2565 และมีสำนักงานผู้แทนในเวียดนาม 2 แห่ง ได้แก่ สำนักงานผู้แทนกรุงฮานอย และสำนักงานผู้แทนนครโฮจิมินห์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนกลยุทธ์การต่างประเทศ ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สายองค์กรสัมพันธ์

E-mail: IND-InterStrategy@bot.or.th