กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

Financial Institutions Development Fund (FIDF)

จัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
จ้างที่ปรึกษาเกี่ยวกับบทบาทและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่กองทุนฯ ถือหุ้น จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก11 ก.พ. 2565
จ้างที่ปรึกษาเกี่ยวกับบทบาทและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่กองทุนฯ ถือหุ้น จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกประกาศเชิญชวน8 พ.ย. 2564
​​จ้่างที่ปรึกษาด้านบัญชีของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก19 ธ.ค. 2562
จ้างที่ปรึกษาด้านบัญชีของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกประกาศเชิญชวน14 พ.ย. 2562