ติดต่อมูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย

ฝ่ายกลยุทธ์สื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย

อาคาร 4 ชั้น 2

273 ถนนสามเสน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2283-6782 / 0-2356-7266

สำนักงานใหญ่

273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 1020

การเดินทาง

โดยรถประจำทาง

ป้ายหน้าธนาคารแห่งประเทศไทย
สายรถประจำทาง​ : ​3, 9, ปอ.9, 30, 32, 33, 43, 49, 53, 64, 65, 524

​ป้ายตรงข้ามธนาคารแห่งประเทศไทย
สายรถประจำทาง​ : ​3, 9, ปอ.9, 30, 32, 33, 49, 53, 64, 65,516, 524

โดยเรือ

​ท่าเรือเทเวศร์
ประเภทเรือ​​ : เรือด่วนเจ้าพระยา (ธงสีส้ม ธงสีเขียว ธงสีเหลือง) ,เรือข้ามฟาก

ท่าเรือวัดสามพระยา
ประเภทเรือ​​ : ​เรือประจำทาง (ไม่มีธง)

ช่องทางการติดต่อ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

ทีมทรัพยากรบุคคลและบริหารกลยุทธ์

68/3 ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ 0 5393 1281/ 0 5393 1284

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทีมทรัพยากรบุคคลและบริหารกลยุทธ์

45 ถนนนิกรสำราญ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 0 4391 3595 / 0 4391 3597

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

ทีมทรัพยากรบุคคลและบริหารกลยุทธ์ สภอ.

472 ถนนเพชรเกษม อ.หาดใหญ่จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 0 7427 2000 ต่อ 4422/4420