<Page Title>

<Description for the Focused Header>

--- คำเกริ่นนำ ---

 

ประเภทสินเชื่อ

 

___________

 

แนวทางการช่วยเหลือ

แก้หนี้ก่อนและหลังเป็นหนี้เสีย
       
โครงการคลินิกแก้หนี้    

แก้หนี้บัตรกดเงินสด

(เริ่ม 1 เม.ย. 67)

      
ไม่คิดค่าปรับชำระหนี้ก่อนกำหนด (prepayment fee)      
ไม่คิดค่าธรรมเนียมปรับปรุงโครงสร้างหนี้      
ไม่คิดดอกเบี้ยบนดอกเบี้ย (เริ่ม 1 ก.ค. 67)      
ได้รับข้อมูลสำคัญครบถ้วนเปรียบเทียบได้