​รายชื่อผู้ให้บริการระบบ  Peer-to-Peer Lending Platform ที่ทดสอบภายใต้  Regulatory Sandbox

Peer-to-Peer Lending Platform คือ ผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นตัวกลางสนับสนุนการก่อให้เกิดการกู้ยืมระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ โดยจับคู่ระหว่างผู้ที่ต้องการกู้เงินและผู้ที่ต้องการให้กู้ รวมถึงอำนวยความสะดวกในการทำสัญญาสินเชื่อ การนำส่งและจ่ายคืนเงินกู้ และการติดตามหนี้ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยต้นทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้กู้ และเพิ่มทางเลือกในการลงทุน โดย ธปท. กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจต้องทดสอบการให้บริการในวงจำกัดภายใต้ Regulatory Sandbox จนประสบความสำเร็จ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงและการดูแลผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม จึงจะสามารถยื่นขอใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังเพื่อประกอบธุรกิจในวงกว้าง

ลำดับชื่อบริษัทวันที่ได้รับอนุมัติเข้าทดสอบสถานะของการทดสอบ
1บริษัท ดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้ง จำกัด4 มิถุนายน 2563

ออกจาก Regulatory Sandbox

[ยุติการทดสอบ เมื่อ 13 ธ.ค. 66]

2บริษัท เนสท์ติฟลาย จำกัด28 กันยายน 2563

ออกจาก Regulatory Sandbox

[ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง เมื่อ 22 เม.ย. 65]

3บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์ม จำกัด28 กันยายน 2563

ออกจาก Regulatory Sandbox

[ยุติการทดสอบ เมื่อ 14 ก.ค. 65]

4บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด11 กุมภาพันธ์ 2565อยู่ระหว่างทดสอบ
5บริษัท ฮิวแมนเชส แคปปิตอล จำกัด12 เมษายน 2566อยู่ระหว่างทดสอบ

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2566​

หมายเหตุ: 

Regulatory Sandbox คือ แนวทางการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน โดยเปิดให้ผู้ให้บริการทางการเงินทดสอบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีใหม่ในวงจำกัด เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางการเงิน ขณะที่มีแนวทางในการดูแลความเสี่ยงและคุ้มครองผู้ใช้บริการที่เหมาะสม