สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของ ธปท.

img

อินโฟกราฟิก

อินโฟกราฟิกที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของ ธปท. ในด้านต่าง ๆ และเตือนภัยทางการเงิน

 

ดูต่อ
img

Video

Video ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานของ ธปท. เช่น การแถลงข่าวของ ธปท. รายการที่ให้ความรู้และสาระเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินและการธนาคาร รวมถึงเตือนภัยทางการเงินต่าง ๆ ในปัจจุบัน 

ดูต่อ