ช่วยเหลือ/ร้องเรียน

เลือกหัวข้อช่วยเหลือ/ร้องเรียน

มุ่งเน้นให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ให้ได้รับบริการทางการเงินอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม จากธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการทางการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาส ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการใช้บริการทางการเงิน รวมถึงร้องเรียนเกี่ยวกับพนักงาน ธปท. หรือ สอบถามข้อมูลด้านอื่น ๆ ผ่านเบอร์ติดต่อ 1213 หรือทางเว็บไซต์ของ ธปท.

มาตรการพิเศษและความช่วยเหลือ

ธปท. ร่วมมีส่วนช่วยฝ่าวิกฤตทางเศรษฐกิจผ่านมาตรการพิเศษและความช่วยเหลือ คุณสามารถค้นหาความช่วยเหลือทั้งหมดได้ที่นี่

ดูทั้งหมด