​วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

02 มิถุนายน 2564

​วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ผู้ว่าการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 และลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ทำการ สำนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี