​ผู้ว่าการ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

22 ธันวาคม 2565 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

 

​วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ผู้ว่าการ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระอุโบสถ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

 

img
img

Contact for more information

Monetary Policy Strategy Division

0 2283 6186

MPStrategyDiv@bot.or.th

เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด