​ผู้ว่าการ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

22 ธันวาคม 2565

 

​วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ผู้ว่าการ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระอุโบสถ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

 

img
img