กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

28 กรกฎาคม 2566

ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยคณะผู้บริหารและจิตอาสาของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยร่วมกิจกรรมป้องกันโรคระบาดจากยุงลาย และบำเพ็ญสาธารณกุศล โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ศูนย์สร้างโอกาสเด็กสะพานพระรามแปด เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

governor1
governor1
gov4