พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ประจำปี ๒๕๖๖

23 ตุลาคม 2566

นางสาวดวงพร รอดเพ็งสังคหะ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ ๕ กระทรวงการคลัง

BOT1
BOT2
BOT3
gov4
13
14
15
gov5