ธปท. ร่วมจัดกิจกรรม Financial Sector Cybersecurity New Gen เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้าน Cybersecurity

24 ตุลาคม 2566

ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสมาคมธนาคารไทย จัดกิจกรรม Financial Sector Cybersecurity New Gen วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท โดยมีนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน 90 คนเข้าร่วม

 

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษาที่พร้อมเข้าสู่วิชาชีพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมทั้งมีโอกาสในการร่วมงานกับองค์กรภาคการเงิน

 

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 1) การเยี่ยมชมศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ และ 2) การเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ของผู้ที่ปฏิบัติงานในสายงาน Cybersecurity การแนะแนวเส้นทางอาชีพในด้านที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้คำปรึกษาการฝึกงานและการสมัครงานโดยทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานกำกับดูแลและองค์กรในภาคการเงิน

01
02
03
04
gov4
06
siri
chaya