พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖ 

17 พฤศจิกายน 2566

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตรศรัทธา เข้าร่วมพิธี ณ วัดนรนาถสุนทริการาม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

01
BOT1
BOT2
5
6
gov4
BOT7
7
9
10