งานแสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "Mechanism Design Theory" โดย Prof. Eric S. Maskin ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์

ปาฐกถาพิเศษ | 19 มกราคม 2567

ธปท. ร่วมกับ International Peace Foundation จัดงานแสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Mechanism Design Theory” โดย Prof. Eric S. Maskin ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ภายใต้กิจกรรม JAPAN - ASEAN BRIDGES Event Series ฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น - อาเซียน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 

01
02
03