ธปท. รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย

28 มีนาคม 2567

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๗ ในฐานะที่ ธปท. สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

BOT1
01
2