ธปท. เข้ารับการอบรม "หลักสูตรการฝึกปฏิบัติ และดูงานเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน)

18 เมษายน 2567

วันที่ 18 เมษายน 2567 นางรุ่ง มัลลิกะมาส รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร นำคณะผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการอบรม "หลักสูตรการฝึกปฏิบัติ และดูงานเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) เพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนชาวไทย รวมถึงเสริมสร้างจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้และเป็นผู้มีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อสังคมและประชาชน

 

ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม คณะผู้บริหารและพนักงานได้เข้ารับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์และเป็นเครื่องแบบในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

BOT1
01
2
bot4
bot5
bot6
bot7
bot8
bot9
bot10
bot11
bot12
bot13
bot14
bot15