โครงการพนักงาน ธปท. บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 

20 พฤษภาคม 2567

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 พนักงาน และจิตอาสา ธปท. ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ให้กับภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 38,700 ซีซี ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

BOT1
01
2
4
5
6
7
8
9
10