พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

03 มิถุนายน 2567

1

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 

 

พร้อมนี้ ธปท. เข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

governor1
BOT1
governor1
governor1
6
7
8
9
11