พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2564 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

ผู้ว่าการ ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ทำการ สำนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

ร.9
บรรกาศงาน
บรรกาศงาน
บรรกาศงาน
บรรกาศงาน
บรรกาศงาน

เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด