คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

22 ตุลาคม 2564

​นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า พระลานพระราชวังดุสิต

ร.5
ตั้งขบวน
เคารพ ร.5
ถ่ายรูปหน้าลานพระรูปทรงม้า
รูปถ่าย
ถ่ายรูปคู่รูป ร.5