งาน Financial Cybersecurity Boot Camp 2021

27 ตุลาคม 2564

ธปท. ร่วมกับ ก.ล.ต. คปภ. สพธอ. และสมาคมธนาคารไทย จัดงาน Financial Cybersecurity Boot Camp 2021 ภายใต้แนวคิด Boosting Your Excellent โดยมุ่งเน้นเพิ่มพูนทักษะและความสามารถด้าน Cybersecurity ให้กับนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจำนวน 130 คน ผ่านกิจกรรมการอบรมผ่านระบบออนไลน์ และการฝึกภาคปฏิบัติในระบบจำลองเสมือนจริง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สมัครเข้าร่วมงานกับองค์กรภาคการเงิน และในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 ได้จัดกิจกรรม Tech Career Coaching 2021 ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องภายใต้แนวคิด Step Toward Success เพื่อให้น้อง ๆ และผู้ที่สนใจ ได้ปรึกษาแนวทางการสมัครงาน การฝึกงานหรือทุนการศึกษากับพี่ๆ HR จากองค์กรภาคการเงิน โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 465 คน

image
image
image
image
image