ธปท. ได้รับมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม

01 ธันวาคม 2564

ธปท. เข้ารับมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ 2564 จากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยได้รับรางวัลในฐานะองค์กรระดับคุณธรรมต้นแบบและคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น สังกัดองค์กรอิสระภาครัฐและเอกชน สะท้อนถึงผลสำเร็จของการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมาย (พอเพียง วินัย จิตอาสา สุจริต) โดยคำนึงถึงหลักศาสนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธปท. จะเข้ารับโล่ (ลงนามโดยนายกรัฐมนตรี) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประมาณต้นปี 2565 ทั้งนี้ มีองค์กรได้รับรางวัลรวม 74 แห่ง ประกอบด้วยรางวัล 3 ระดับ คือ คุณธรรมต้นแบบโดดเด่น คุณธรรมต้นแบบ และคุณธรรม ซึ่ง ธปท.ได้คะแนนสูงสุดและเป็นหน่วยงานเดียวที่ได้รับรางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นในครั้งนี้

เกียรติบัตร

 

 

พีธีมอบเกียรติบัตร