​พิธีวางพานพุ่ม
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

05 ธันวาคม 2564 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

ผู้ว่าการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบพิธีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ณ ที่ทำการ สำนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย

image
image

เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด