​พิธีวางพานพุ่มเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

05 ธันวาคม 2564

ผู้ว่าการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบพิธีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ณ ที่ทำการ สำนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย

image
image