ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เข้าร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการในงาน Money Expo 2021 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Future Wealth ความมั่งคั่งในมิติใหม่แห่งอนาคต" ระหว่างวันที่ 23 - 26 ธันวาคม ณ ฮอลล์ 9 - 12  อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยปีนี้บูธนิทรรศการ ธปท. จัดแสดงเนื้อหาที่มุ่งให้ความรู้ด้านบทบาทหน้าที่ ธปท. ในการดูแลผู้ใช้บริการทางการเงินเป็นสำคัญ รวมถึงการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยคลินิกแก้หนี้ by SAM 

image
image
image